18. února v 10:09 hodin vstoupí Cheirón (Chiron) do Berana a nás čeká propustka do dalšího kola životní dráhy. Chiron představuje klíč k našemu autentickému já. Může symbolicky oživit vědomou cestu vedoucí k naplnění našich osobních cílů. Při Chironovi v Beranu je dominantním rysem hledání identity. Kdo jsem? Proč jsem tady? Co ode mne všichni chtějí? Takže tohle entrée nám vesmír načasoval výborně!

Co je Chiron?

Chiron (správně Cheirón) je planetka obíhající kolem Slunce po excentrické dráze mezi drahami Saturnu a Uranu. Patří ke kentaurům, tedy nebeským tělesům, která jsou astronomicky na pomezí mezi planetkami a kometami. Tato zdánlivě nedůležitá a nepodstatná planetka je pro nás archetypem opravdového poznání. Tedy toho, na jehož principu jsme nastaveni přijímat podněty, zpracovat je a umět je využít v příštích podobných situacích. Jak u sebe, tak pro ostatní kolem. Chiron je principem zraněného léčitele. Poznání nemusíme přijímat snadno, nadšeně a bezstarostně. Chiron nám otevírá pravé poznání prostřednictvím situací, ve kterých se cítíme nedostateční, nesprávní, zraňovaní.

Denní partnerské horoskopy lásky na Neděle (10-05-2020) - Máte problémy se sebedůvěrou, proto se bojíte ve své práci rozhodovat.

Denní partnerské horoskopy lásky na Neděle (10-05-2020) - Máte problémy se sebedůvěrou, proto se bojíte ve své práci rozhodovat.

Někdy máte až příliš nezávislý vztah k penězům, dnes si uvědomíte, že m?že být dobré i šetřit. Nově objevená restaurace vám dá chuť do zábavy.

Doporučené články Číst více

S Chironem v Beranu

Chiron v Beranu nás učí sebevyjádření. Beran vnáší do našeho světa energii, kterou můžeme označit jako sebestřednou. Právě s Chironem v Beranu poznáme, že k uzdravení naší osobnosti může dojít pouze a výhradně tehdy, když budeme absolutně autentičtí. Žádné napodobování, žádné přizpůsobování, žádná přetvářka, žádná snaha vyhovět, naplnit, dostát, zalíbit se – prostě tohle jsem já, berte nebo nechte být, ale jiný být nemůžu a nechci. Pomůže nám přestat se podřizovat se přáním svých blízkých, sociálnímu tlaku, nenaplněným ambicím rodičů, nepřekrucovat svou povahu ve snaze být populárním a lépe zapadnout, nesnažit se nacpat do růžových šatiček, nerezignovat na svůj talent či zájem v obavách z výsměchu, z ponížení, z exkomunikace, z nepochopení, jistě si každý dokáže dosadit svoje vlastní životní téma.