datel (21.června – 21.července)

Je symbolem lásky, pokory, obětavosti a trpělivosti.

Nesmiřitelný odpůrce chaosu a zloby. S velkým nasazením i sebezapřením usiluje o soulad a dobré vztahy.

Jste upřímní? Jaké znamení mluví pravdu a kdo nejde pro lež daleko?

Jste upřímní? Jaké znamení mluví pravdu a kdo nejde pro lež daleko?

Jakému znamení zvěrokruhu můžete bezmezně věřit a na koho si raději dávat pozor, i když v tom nemusí být nutně zlý úmysl?

Doporučené články Číst více

V indiánské tradici je to nejjemnější a nejtaktnejší stvoření. Léčitel, kterému je dáno spatřit skrytou příčinu neduhu. Úplný empatik. Dokonalý posluchač, který vždy bude na vaší straně, až budete potřebovat pomoc.

Tyto vlastnosti činí z datlů být skvělými rodiči, vynikajícími přáteli a partnery. Jsou velmi oddaní a velmi romantičtí.

Někdy je péče datla o partnera až přehnaná a vztah to může zbavit jiskry. Stejně tak péči o dorůstající nebo již dospělé potomstvo zbavuje mladých svobody, věčné hlídání jim přistřihává křídla a to může vést k jejich nelibosti.

losos (22. července – 21. srpna)

Losos symbolizuje sílu osobnosti, nepřekonatelné sebevědomí, nesmírnou energii. Mezi severoamerickými indiány byli lidé z totemu lososa často náčelníky, vůdci válečných a loveckých výprav.

Největší slabiny podle znamení horoskopu…

Největší slabiny podle znamení horoskopu…

Berani jsou milovníky adrenalinu toužící po nových dobrodružstvích, do kterých se vrhají po hlavě. Jenže většinou myslí jen na sladkou chuť vítězství a málokdy si uvědomují....

Doporučené články Číst více

Indiáni věřili, že tak jak lososa nic nezastaví na jeho cestě proti proudu dravé řeky, tak i člověka zrozeného v totemu lososa nezastaví žádná překážka, žádný odpor, žádný nepřítel.

Sebedůvěra lososích lidí nezná mezí. Jsou to bojovníci, kteří každý tlak zdolají ještě větším tlakem. Rození vůdci kolektivu, vedoucí pracovníci. Někdy je sebedůvěra zavádí až k pocitu neomylnosti a nadřazenosti.

Žijí naplno. Také vztahy prožívají s vervou a nikdy jen tak napůl. Pokud však potkají dobrého partnera, stávají se oddanými a spolehlivými životními druhy. Nesmí však narazit na nepoctivost nebo nefér hru – následoval by rychlý konec.

medvěd (22. srpna – 21. září)

V indiánské tradici nejposvátnější zvíře. Symbol velké síly a neohroženosti, samostatnosti a nezávislosti, ztělesnění silného sexuálního pudu.

Je trpělivý, rozvážný, pragmatický a metodický. Svou sílu nijak nepředvádí. Člověka z totemu medvěda nepoznáte na první pohled. Pokud se však probudí jeho skrytá medvědí síla, jdou všechny žerty stranou. Mocná vnitřní síla bývá provázena velkou tvrdohlavostí.

Medvěd nesnáší rychlé změny situace, často pak chybuje. Dopřejte mu čas na řešení a nic ho nepřemůže.

Medvědí lidé mluví hlasem rozumu a logiky. Jsou rozumní a praktičtí, což z nich dělá oblíbené obchodní partnery. Zároveň bývají skromní a trochu stydliví.

Někdy mají sklon dosahovat pořádku tvrdou rukou. V atmosféře lásky se z nich však stávají lidé plní laskavosti a štědrosti.

Pro svou zdrženlivost a trpělivost bývají skvělými učiteli a duchovními vůdci.

havran (22. září – 22. října)

Na rozdíl od evropské tradice je havran v severoamerické indiánské kultuře symbolem idealismu a společenského bytí. Má schopnost se podívat na lidskou duši skrz naskrz a zjistit, co ji trápí. Umí léčit a vracet do života.

Havraní lidé mají často schopnosti ideových vůdců a kazatelů. Dokáží strhnout a vdechnout nadšení pro ideál. Umí se výborně pohybovat ve velké skupině, cítí se v ní jistě a sebevědomě. Jsou tvůrčími lidmi. Mají diplomatické nadání. Nesnášejí spory a zručně je likvidují.

Pokud je havran odtržen od skupiny, může z něj vyrůst tichý a romantický tvor. Ve vhodnou chvíli se, ale stejně projeví jeho společenské vlohy.

Havraní lidé si vše pečlivě promýšlejí a spěchat na ně s názorem či odpovědí nemá smysl. Někdy váhají tak dlouho, až promrhají chvíli vhodnou k činu. Mají smysl pro humor a dokáží pozvednout náladu i v těžkých chvílích. Milují možnost volného letu.

Ve vztazích je upřímný, umí říct pravdu aniž by urazil, je trpělivý a tolerantní.

článek pokračuje na další stránce….