Systém keltské stromové astrologie se značně odlišuje od běžné astrologie a zvěrokruhu, který všichni velmi dobře známe. Tento méně známý typ astrologie vytvořili druidové.

Druidové patřili u starověkých Keltů mezi vysokou společenskou vrstvu. Plnili úlohu kněží, mudrců a věštců.

HOROSKOP PODLE PRACOVNÍ ZÁTĚŽE: Štíři se k práci staví zády! A Panny se sedřou z kůže!

HOROSKOP PODLE PRACOVNÍ ZÁTĚŽE: Štíři se k práci staví zády! A Panny se sedřou z kůže!

Určitě jste si už alespoň jednou přečetli svůj horoskop. Víte ale, jak moc jste pracovití? Pokud si tedy právě vybíráte partnera a nechcete, aby to byl nějaký lenoch, nahlédněte do našeho pracovního horoskopu. Nic nezůstane skryto a vše vyleze na povrch.

Doporučené články Více

 

V starověkých legendách se říká, že keltskou stromovou astrologii se podařilo sestavit díky přirozené schopnosti druidů napojit se na cykly Země, jakož i díky posvátné moudrosti, jejíž nositeli byli podle druidů právě stromy.

V kultuře keltských druidů se setkáváme s přesvědčením, že stromy jsou nositeli duchovní síly, nesmírně rozsáhlého poznání a moudrosti.

V keltské astrologii jsou stromy obecně považovány za symbol života, smrti a znovuzrození. V tomto stromokruhu druidové připsali konkrétní význam různým stromům na základě jejich vlastností.

Pikantní! Jak zacházet s jeho mužskou chloubou podle znamení?

Pikantní! Jak zacházet s jeho mužskou chloubou podle znamení?

Znamení zvěrokruhu na nás mají vliv i v oblastech zcela nečekaných.  Víte, jak svého partnera potěšit? Návod na hry s hvězdičkou.

Doporučené články Více

Vypozorovali, že tyto odlišné vlastnosti stromů se shodují s vlastnostmi či chováním dětí v závislosti na datu jejich narození.

Kalendářní rok je v keltské astrologii rozdělen na 13 částí (nebo měsíců). Ke každému měsíci je přidělen konkrétní strom, z čehož nám vzniká stromokruh keltské astrologie.

Pokud vás tato moudrost starověkých druidů zaujala, dále v článku se můžete dočíst, jaký význam se v keltské astrologii skrývá za každým jedním stromovým znamením!

Bříza – „Ten, kdo dosahuje úspěch“

24. prosinec – 20. Leden

Jelikož v tomto období je nejméně slunečního světla, a proto je z celého roku nejtmavší, druidové vypozorovali u dětí narozených ve znamení Břízy, že jsou mimořádně houževnaté a udělají cokoliv, aby se dostaly na světlo.

Pokud jste se narodili ve znamení Břízy, pak o vás zřejmě platí, že disponujete mimořádně vysokým pracovním nasazením, silnou motivací a ambiciózností.

Lidé narození ve znamení Břízy jsou houževnatí, odolní, přirození vůdcové či dokonce vládci. Mívají také velké charisma, díky kterému bývají mazlíčky davu.

Jeřabina – „Myslitel“

21. Leden – 17. Únor

Podle druidů je pro osoby narozené ve znamení Jeřabiny příznačná filozofická, vizionářská mysl, jakož i tvořivost, originalita, povznesenost, vnitřní vášeň a nadšení.

Lidé narození ve znamení Jeřabiny se navenek často jeví jako odměřené a chladné osoby. To proto, že svou vášeň a nadšení si většinou nechávají jen pro sebe a při konverzaci s druhými často působí nezúčastněným dojmem.

Osoby narozené v tomto znamení mají schopnost už jen svou přítomností měnit energii v jejich okolí a ovlivnit tak konkrétní situaci.

Za tuto schopnost vděčí svému klidnému chování, které v kombinaci s jejich jedinečností, mívá v situacích vždy rozhodující vliv.

Jeřabiny nemají rády omezování a zažité způsoby, protože ty je omezují v jejich novátorském, průkopnickém myšlení.