Systém keltské stromové astrologie se značně odlišuje od běžné astrologie a zvěrokruhu, který všichni velmi dobře známe. Tento méně známý typ astrologie vytvořili druidové.

Druidové patřili u starověkých Keltů mezi vysokou společenskou vrstvu. Plnili úlohu kněží, mudrců a věštců.

Znáte vaši negativní stránku osobnosti? Temnotu má v sobě každé znamení

Znáte vaši negativní stránku osobnosti? Temnotu má v sobě každé znamení

Každý člověk v sobě má svou pozitivní stránku osobnosti, ale i tu negativní. Často se lidé snaží své temné stránky držet na uzdě, aby si jich ostatní nevšimli. To však není úplně dobře. Každá vaše vlastnost utváří celkovou osobnost. Víte o té své? Podle z

Doporučené články Více

 

V starověkých legendách se říká, že keltskou stromovou astrologii se podařilo sestavit díky přirozené schopnosti druidů napojit se na cykly Země, jakož i díky posvátné moudrosti, jejíž nositeli byli podle druidů právě stromy.

V kultuře keltských druidů se setkáváme s přesvědčením, že stromy jsou nositeli duchovní síly, nesmírně rozsáhlého poznání a moudrosti.

V keltské astrologii jsou stromy obecně považovány za symbol života, smrti a znovuzrození. V tomto stromokruhu druidové připsali konkrétní význam různým stromům na základě jejich vlastností.

Jaké je vaše šťastné číslo? Znamení zvěrokruhu vám poradí

Jaké je vaše šťastné číslo? Znamení zvěrokruhu vám poradí

Znalost vašich šťastných čísel se může občas hodit. Ne že byste si museli primárně hned běžet vsadit. Vaše šťastné číslo vás nejen charakterizuje, ale také vás provází celým životem. Specifikuje vaše vlastnosti a myšlenkové pochody. Jaké číslo patří zrovn

Doporučené články Více

Vypozorovali, že tyto odlišné vlastnosti stromů se shodují s vlastnostmi či chováním dětí v závislosti na datu jejich narození.

Kalendářní rok je v keltské astrologii rozdělen na 13 částí (nebo měsíců). Ke každému měsíci je přidělen konkrétní strom, z čehož nám vzniká stromokruh keltské astrologie.

Pokud vás tato moudrost starověkých druidů zaujala, dále v článku se můžete dočíst, jaký význam se v keltské astrologii skrývá za každým jedním stromovým znamením!

Bříza – „Ten, kdo dosahuje úspěch“

24. prosinec – 20. Leden

Jelikož v tomto období je nejméně slunečního světla, a proto je z celého roku nejtmavší, druidové vypozorovali u dětí narozených ve znamení Břízy, že jsou mimořádně houževnaté a udělají cokoliv, aby se dostaly na světlo.

Pokud jste se narodili ve znamení Břízy, pak o vás zřejmě platí, že disponujete mimořádně vysokým pracovním nasazením, silnou motivací a ambiciózností.

Lidé narození ve znamení Břízy jsou houževnatí, odolní, přirození vůdcové či dokonce vládci. Mívají také velké charisma, díky kterému bývají mazlíčky davu.

Jeřabina – „Myslitel“

21. Leden – 17. Únor

Podle druidů je pro osoby narozené ve znamení Jeřabiny příznačná filozofická, vizionářská mysl, jakož i tvořivost, originalita, povznesenost, vnitřní vášeň a nadšení.

Lidé narození ve znamení Jeřabiny se navenek často jeví jako odměřené a chladné osoby. To proto, že svou vášeň a nadšení si většinou nechávají jen pro sebe a při konverzaci s druhými často působí nezúčastněným dojmem.

Osoby narozené v tomto znamení mají schopnost už jen svou přítomností měnit energii v jejich okolí a ovlivnit tak konkrétní situaci.

Za tuto schopnost vděčí svému klidnému chování, které v kombinaci s jejich jedinečností, mívá v situacích vždy rozhodující vliv.

Jeřabiny nemají rády omezování a zažité způsoby, protože ty je omezují v jejich novátorském, průkopnickém myšlení.